Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

O asociaci

HISTORIE

Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) je spolek, který sdružuje fotbalisty působící v České republice na profesionální i amatérské úrovni a zabývá se ochranou jejich zájmů. Je členem mezinárodní asociace fotbalových hráčů FIFPro. 

Impulsem k založení hráčské asociace byly předpisy mezinárodní fotbalové federace FIFA, které předpokládají existenci hráčských asociací v jednotlivých zemích. S návrhem přišla právnička Markéta Haindlová za předsedou tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu Ivanem Haškem a myšlenky se ujali hráči se zkušeností se zahraničními hráčskými odbory, mezi nimi Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Horst Siegl či Pavel Horváth.

ČAFH vznikla na jaře roku 2011 za podpory ministra školství Josefa Dobeše. Předsedou asociace se stal Karel Poborský, místopředsedkyní Markéta Haindlová, ambasadorem byl Pavel Nedvěd. Na podzim 2011 byla ČAFH přijata do světové hráčské asociace FIFPro.

K 30. červnu 2013 oznámil rezignaci z důvodu pracovního vytížení v představenstvu klubu SK Dynamo České Budějovice předseda ČAFH Karel Poborský. Ve funkci jej nahradila dosavadní místopředsedkyně Markéta Haindlová.

V září 2013 spustila ČAFH fotbalovou linku důvěry, na niž mohou fotbalisté anonymně hlásit případy korupce. Linka zaznamenala brzkou odezvu.

V únoru 2014 se stal čestným předsedou ČAFH dosavadní člen výkonného výboru Vladimír Šmicer.

V únoru 2017 byl společností Deloitte potvrzen audit o členské databázi, kdy celkový počet hráčů byl 1325 členů

V únoru 2018 byl společností Deloitte potvrzen audit o členské databázi, kdy celkový počet hráčů byl 1298, z toho 524 profesionálních a 774 amatérských fotbalistů.

AKTIVITY

ČAFH nabízí svým členům poradenství nejen v oblasti práva mj. při přestupech, uzavírání smluv nebo při porušování smluv ze strany klubu a zajišťuje svým členům výhodné pojistné produkty i další výhody.

Vedle odborové činnosti se asociace podílí na dalších projektech podporujících fotbal ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Z mediálně vděčných kauz se ČAFH podílela na řešení situace okolo přestupu Václava Pilaře do Wolfsburgu v prosinci 2011, odchodu Martina Fenina z SK Slavia Praha v únoru 2014 nebo předčasném ukončení smlouvy Luboše Kaloudy v Dukle Praha.

ČAFH dále organizuje pravidelné akce pro hráče bez smlouvy. První z nich byl turnaj uskutečněný v srpnu 2013, od té doby pravidelně probíhají podobné akce obvykle ve formě soustředění, na nichž mají hráči bez angažmá příležitost zaujmout manažery, agenty a navázat kontakty.

Čím dál aktivnější je ČAFH v oblasti přestupů hráčů mezi kluby. Podnětem k činnosti se stala především platnost tzv. tabulkových hodnot, podle nichž hráči, ačkoliv již nemají platný kontrakt, nemohou podepsat smlouvu s novým klubem, pokud ten nezaplatí odstupné. ČAFH podala v září 2014 žádost o řešení situace na FAČR, ta však s odkazem na absenci rozporu s legislativou odmítla situaci řešit. ČAFH se proto obrátila na Evropskou komisi s tím, že případné zrušení tabulkových hodnot, které proběhlo v ostatních evropských zemích s výjimkou Slovenska a Malty již v minulosti, by musely akceptovat svazy také v dalších sportech.

Důležitým projektem asociace je tlak na úpravy hráčských smluv s kluby podle předpisů UEFA. Zatímco v Čechách působí hráči jako živnostníci, v Evropě je standardem zaměstnanecký status fotbalových hráčů. Okamžitá implementace pracovněprávních vztahů by znamenala finanční zátěž jak pro kluby, tak také pro hráče, kteří jsou zvyklí si z daní odepisovat významné položky. Změnu navíc zatím neumožňuje tuzemská legislativa. V současnosti se tedy uskutečňují díky regulím UEFA alespoň částečné pokroky, které znamenají zavádění určitých standardů hráčské ochrany do smluv, které hráči podepisují. Konkrétně od dubna 2015 začaly platit nové smlouvy, díky nimž mohou hráči např. ukončit smlouvu v případě, že tři měsíce neinkasují plný plat. Hráč se pak může stát volným a může přestupovat i mimo přestupní období. ČAFH pak v dlouhodobém horizontu prosazuje změnu na pracovněprávní vztahy.

FIFpro mapa

Facebook

Instagram