Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Dluží ti klub peníze?

Jaká jsou práva hráče, v případě, že mu klub dluží odměnu?

Finanční problémy klubu nejsou důvodem k tomu, aby ti klub neplatil mzdu a odměny včas. Kluby jsou povinny dodržovat hráčskou smlouvu a jakékoliv opoždění výplat znamená porušení smlouvy. V případě, kdy klub hráči neplatí, se hráč může domáhat dlužné částky u příslušných rozhodčích orgánů (Sbor rozhodců FAČR, FIFA). Česká asociace fotbalových hráčů zajišťuje veškerý právní servis týkající se plnění finančních povinností vyplývajících ze smluv a vymáhání dlužných částek, neváhej se na nás proto obrátit.

Klub mi neplatí odměnu, co mám dělat?

V tomto případě se jedná o závažné porušení smlouvy ze strany klubu, které je v některých případech dokonce oprávněným důvodem k vypovězení smlouvy. Zároveň se můžeš obrátit na Sbor rozhodců FAČR, který řeší podobné spory a který může donutit klub, aby ti zaplatil dlužnou částku. Nejprve je však třeba klub písemně vyzvat k doplacení dlužných částek a upozornit ho na možnost jednostranného ukončení smlouvy z tvé strany. Jak by taková výzva měla vypadat, jsme popsali zde.

Kdy mohu vypovědět smlouvu?

Na základě předpisů FIFA a FAČR  máš právo vypovědět smlouvu v případě, že ti klub dluží odměnu ve výši 2 měsíčních odměn, nebo jakoukoli částku, která výši 2 měsíčních odměn odpovídá (tzn. podpisové nebo výkonnostní bonusy, prémie a další). Jak jsme už uvedli, před samotným vypovězením smlouvy musíš nejprve informovat klub doporučeným dopisem o tom, že s okamžitou platností smlouvu vypovíš, pokud ti dlužnou částku neuhradí a poskytnout mu lhůtu v délce 15 dní, aby celou záležitost napravil.

V případě, že k úhradě nedojde a smlouvu vypovíš, můžeš vyplacení dlužných odměn vymáhat u příslušného rozhodčího orgánu spolu s kompenzací za porušení smlouvy.

Další informace o řešení této situace získáš u nás.

Kdy se na nás máš obrátit?

Obrať se na nás bezprostředně poté, co ti klub dluží, aby se ti peníze vrátily co nejdříve. Po pár letech může být pozdě.

Co od tebe budeme potřebovat?

Profesionální smlouvu, jeji dodatky a případné další dohody, dále výplatní pásky, výpisy z účtu a jiné dokumenty.

Dále také plnou moc a mandátní smlouvu.

Co bude následovat?

Poté, co si společně odsouhlasíme výši dlužné částky, celý tvůj případ přebereme my, hráčská asociace a tvým jménem a ve tvém zájmu budeme jednat.

  1. Spojíme se s tvým klubem a pokusíme se domluvit na splacení dlužné částky, řešením může být například dohoda o splátkovém kalendáři.
  2. Pokud neuspějeme, musíme se obrátit na Sbor rozhodců FAČR nebo orgány FIFA, před kterými tě zastoupíme, celou věc dořešíme a dlužné peníze vymůžeme. Výsledek? Klub po vynesení rozhodčího nálezu musí zaplatit všechny tvé pohledávky ve lhůtě, kterou stanoví Sbor rozhodců. Stejně jako tomu bylo například u Michala Škody a dalších