Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Bezdlužnost

Bezdlužnost musí kluby prokazovat k 31. 3. předcházejícímu sezóně, na kterou žádají o licenci a zaplaceny musí být všechny pohledávky splatné nejpozději 31. 12. předchozího roku.

Bezdlužnost se tedy podepisuje právě v rozmezí od konce prosince do konce března!

PODEPIŠ POUZE POKUD TI KLUB OPRAVDU NEDLUŽÍ ŽÁDNÉ PENÍZE (základní plat i všechny prémie byly k datu podpisu splaceny na tvém účtu).

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPODEPISUJ, POKUD TI KLUB DLUŽÍ!

Pokud podepíšeš potvrzení o bezdlužnosti a přitom Ti klub peníze dluží, dostáváš se do velmi nevýhodné situace, kdy si zavíráš možnost řešit vzniklou situaci před Sborem rozhodců FAČR.

Potvrzení o bezdlužnosti je jednou ze základních podmínek pro vydání licence, kterou klub potřebuje k účasti v následujícím soutěžním ročníku.