Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Unie se domáhají pokroku v zemích východní Evropy

fifpro-070415-getty-ftr_uas7cu0emhv91nnhd9ysd7m1o.jpg
27.09.2016

Unie se domáhají pokroku v zemích východní Evropy

Představitelé hráčských unií z východní Evropy se shromáždili v sídle FIFPro ve dnech 21. - 22. září 2016, aby vyjádřili rostoucí obavy o nestabilitě klubového fotbalu v jejich regionech.

29 reprezentantů z 18 zemí přijelo na dvoudenní právní seminář, který se konal v Hoofddorpu, v Nizozemsku. Představitelé se setkali, aby pomohli jak svým, tak spřáteleným asociacím rozvinout nové způsoby vypořádání se s jejich specifickými záležitostmi.

Představitelé unií diskutovali o možnostech, jak pomoci vyvážit evropský klubový fotbal, který se zároveň stává zkresleným, jak ve finančních tak sportovních podmínkách. Návrhy zahrnovaly spravedlivější model rozdělování příjmů, přísnější udělovaní licencí pro kluby a osoby, které jsou shledány jako pravé pro nejvyšší vedoucí pozice.

UEFA spatřuje kritický bod v domáhání se pravidel a aplikaci přísných sankcí, které byly uloženy v návrzích o znemožnění přístupu k soutěžím pořádaných UEFA klubům, v jejichž zemích není respektováno pracovní právo.

UEFA dlouho prosazuje standardní pracovní kontrakty, které mají být stanoveny závazně. V současné době tento požadavek UEFA není splněn v zemích jako Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Česká republika, kde jsou hráči osobami samostatně výdělečně činnými a ve výsledku mají méně prostředků pro svou ochranu.

Většina z uskutečněné debaty konané ve FIFPro House nedaleko Amsterdamu se soustředila na dlouhodobý problém v neplnění závazků vůči hráčům trvající často i několik měsíců. V některých předních klubech, což také delegáti na setkání slyšeli, je zaveden dvoustupňový systém, ve kterém hvězdní hráči (pořízení za účelem zvýšení atraktivity klubu) pobírají své mzdy na čas, zatímco ostatní členové týmů mají zkušeností spíše s pozdním uhrazením závazků.

Méně známí hráči mají takzvané dodatečné lhůty ve svých kontraktech, které naznačují, že hráči jsou placeni později. Taková slova pronesl Dejan Stefanovič, člen kolegia FIFPro a prezident SPINS (Slovinská asociace profesionálních fotbalových hráčů). Také dodal, že hráči bývají často placeni po vyřízení administrativních záležitostí.

„Je velký rozdíl mezi smlouvami hvězdných hráčů a ostatními“ řekl Stefanovič.

Kluby v Rusku provádí jejich přestupovou politiku ve stylu „první se podepíše kontrakt a poté se hledají peníze,“ jak pronesl Vladimir Leonchenko, prezident Ruské asociace fotbalových hráčů a trenéru. Zároveň se vyjádřil, že je třeba zavést „zdravější“ systém.

Mirko Poledica, šéf Srbské hráčské unie rozebíral problémy, které trápí jeho region. Srbská hráčská unie musela najmout další čtyři advokáty, protože je zde příliš mnoho případů, kdy hráči chtějí vymáhat své nevyplacené pohledávky od klubů.

„Situace se zhoršuje,“ dodal Poledica.

Srbská federace souhlasila se zavedením nových pravidel pro udělování licencí od začátku sezóny 2017 – 2018, i když přednesené požadavky není schopno plnit 10 klubů z 16 prvoligových účastníků.

Podle průzkumu uskutečněného FIFPro v roce 2012 nahlásilo více než 41 % hráčů z východní Evropy pozdní plnění.