Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Světový den duševního zdraví - Logické otázky vyžadují odůvodněné odpovědi

Snímek obrazovky 2019-10-07 v 19.06.39.png
07.10.2019

Duševní zdraví je globální problém. Světový den duševního zdraví (10. říjen), nám tuto dimenzi připomíná. WHO otevírá tento den letos téma prevence sebevražd. Vzpomeňme na 800 000 obětí ročně a zejména na mladé lidi, kteří jsou do tohoto počtu zahrnuti. Sebevraždy jsou nyní druhou hlavní příčinou úmrtí mládeže, a to bohužel s rostoucí tendencí.

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů: Sport pomáhá. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává a ENALMH neustále bojuje za strategické partnerství mezi sportem a duševním zdravím.

Česká asociace fotbalových hráčů se coby zakladatel projektu #cistahlava přidává společně s Fokus Praha k této kampani, kterou připravil  ENALMH.  Jan Drobný,  manažer centra duševního zdraví pro Prahu 9 Fokusu Praha a současně viceprezident asociace ENALMH k tomu říká: „Je třeba začít o duševním zdraví mluvit otevřeně -  bez předsudků a nebát se společně bez rozdílu vyběhnout třeba na fotbalové hřiště. Propojovat sport a duševní zdraví se ve Fokusu Praha snažíme např. prostřednictvím fotbalových turnajů a dalších akcí  (EASI CUP, Kaczer cup, Osmička cup).“

„Sport není jen o pohybu, je i o kontaktu s dalšími lidmi, o přátelství, o vykročení z každodenních problémů a to vše pomáhá k duševní hygieně,“ doplňuje Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

ČAFH vnímá osvětu v oblasti duševního zdraví jako jeden ze stěžejních projektů v rámci své aktuální činnosti a ráda by touto cestou vyzvala všechny, aby se tímto tématem zabývali a věnovali mu svou pozornost!