Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Srbská hráčská unie prosadila vznik arbitrážní komory

Srbská asociace profesionálních hráčů Nezavisnost dosáhla v poslední době dalšího velkého úspěchu. 1. června zahájí činnost nezávislá národní arbitrážní komise, na kterou se budou moci obracet nejenom srbští fotbalisté, ale i zahraniční hráči působící v Srbsku.

Založení komise bylo oznámeno srbskou fotbalovou asociací FAS. V komisi bude pracovat prezident a šest rozhodců. FAS, Unie hráčů a kluby budou mít po dvou členech. Rozhodci jmenovaní FAS se nebudou zapojovat do sporů mezi kluby a hráči.

Světová mezinárodní unie hráčů FIFPro založení této komise vítá a věří, že se stane příkladem pro další východoevropské země.

Pokroky, kterých Nezavisnost dosáhla, těší také jejího prezidenta Mirka Poledicu. „Před založením naší unie v roce 2009 neměli profesionální fotbalisté v Srbsku takřka žádná práva a zastání. Dnes již FAS působí v souladu s předpisy FIFA. Právní systém je excelentní a brání práva hráčů,“ uvedl.

A dodává další důvody ke spokojenosti. „Počet našich členů se stále zvětšuje, za posledních deset dnů jsem navštívil tři kluby, kde máme stoprocentní členství v naší unii. Na konci sezony očekáváme, že budeme mít sdruženo v asociaci 100% hráčů všech klubů. Fotbalisté oceňují práci, kterou jsme udělali.“

Zatímco spolupráce s FAS se zlepšuje, srbská unie má problémy s ligovou unií. V nedávné době dokonce musela hráčská unie řešit problém se situací, kdy se zástupci klubů v profesionální lize dohodli, že nebudou zaměstnávat fotbalisty, kteří řeší arbitrážní spory s jiným klubem.

„Narozdíl od FAS, komunikace s ligou neexistuje,“ říká Poledica. „Kluby se snaží hráče stále podvádět, bráníme je a daří se nám to díky spolupráci s FAS, ministerstvem sportu a samozřejmě se samotnými hráči.“

Poledica také stanovuje cíle pro nejbližší budoucnost. „Chceme podepsat smlouvu o kolektivním vyjednávání a založit garanční fond.

Činnost Nezavisnosti má plnou podporu FIFPro, které oceňuje úspěchy dosažené ve velmi složitých podmínkách.

Zdroj: FIFPro.com