Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Portugalci zřizují penzijní fond pro fotbalisty

20171009174135pensoes1263jpg.jpg
19.10.2017

 

V Portugalsku došlo k historické dohodě o vytvoření Penzijního fondu pro hráče mezi Portugalskou unií fotbalových hráčů a Portugalskou fotbalovou asociací. Podobné penzijní fondy fungují již v řadě evropských zemí a Česká republika tak může v tomto ohledu zatím jen tiše závidět.

 I pro ČAFH je zřízení penzijního fondu pro fotbalisty dlouhodobě prioritou, avšak toto je mimořádně obtížné za situace, kdy profesionální fotbalisté nejsou zaměstnanci. I z toho je patrné, jak důležitá je změna postavení hráčů na zaměstnance, o kterou se ČAFH již řadu let snaží, avšak zatím s nulovou odezvou od ostatních subjektů fotbalového světa.

 

Dohoda Portugalské unie fotbalových hráčů (SJPF) a Portugalské fotbalové asociace (FPF) o vytvoření Penzijního fondu pro hráče

 

Vedle dalších finančních a politických dohod, které se plánují v příštích třech letech, se SJPF a FPF dohodly na vytvoření prvního Penzijního fondu pro hráče v Portugalsku.

 

Prezident FPF Fernando Gomes, který je zároveň viceprezidentem UEFA a členem výkonného výboru FIFA, považuje Fond za „polštář, který umožní hráčům čelit s větší jistotou konci svých kariér“.

 

V historické dohodě podpořila FPF vytvoření Penzijního fondu pro fotbalisty finančně příspěvkem ve výši 250.000 EUR i politicky s cílem vyjednat s portugalskou vládou nezbytné právní změny a ustanovení o státním rozpočtu.

 

Ceremonie podpisu protokolu se konala v sídle FPF, v Cidade do Futebol (sportovní komplex FPF), kde měl Joaquim Evangelista (prezident SJPF a člen vedení evropské divize FIFPro) příležitost připomenout, že Unie „se snaží upozorňovat na problémy spojené s koncem kariéry a přechodem hráčů k jiným aktivitám“. Z tohoto důvodu nahlíží J. Evangelista na Penzijní fond jako na „dosažený cíl, něco, čeho se Unie snaží dosáhnout již dlouhou dobu a co je podobné změnám v dalších evropských zemích“.  Nakonec zástupce Portugalské hráčské unie zdůraznil, že „v příspěvkovém systému hráčů se nic nemění ohledně daní ani sociálního zabezpečení. Penzijní fond je doplňkový systém, jehož cílem je zmobilizovat hráče k úsporám již během kariér a připravit je tak na budoucnost po konci kariéry.

 

J. Evangelista také zdůraznil, že žádné změny pro hráče nenastanou v příspěvkovém systému ani v oblasti daní a sociálního zabezpečení. „Kromě faktu, že je Penzijní fond nástrojem ke spoření, umožňuje hráči získat tuto částku po konci kariéry (35 let věku) spolu s daňovým odpočtem ve výši 50% hrubého příjmu hráče. Fond je doplňkovým režimem, ke kterému se hráč může připojit dobrovolně bez omezení obecného režimu.“

 

Vytvořený Penzijní fond „bude předán vládě, parlamentním skupinám, klubům a asociacím. Fond bude vytvořen ihned dle platného práva a po schválení návrhu Unie (který předpokládá možnost navrácení v 35 letech věku) vejdou v platnost výše zmíněné úpravy. Jsme v souladu s FPF a následujeme politiku Portugalské fotbalové federace v této oblasti“, vysvětluje Joaquim Evangelista.

link: http://sjpf.pt/?pt=news&op=OP_SHOW_DETAIL&id=8951