Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Otevřený dopis řediteli Legislativně-právního oddělení FAČR

dopisCAFH.jpg
27.04.2016

Vážený pane doktore Pauly,

na stránkách www.fotbal.cz jsem si v Aktualitách přečetla článek, že ČAFH odmítá spolupracovat s FAČR. Ráda bych Vám připomněla, že obě asociace mají spolu uzavřeno Memorandum o spolupráci. Vzhledem k tomu, že bylo podepsáno oběma předsedy v době, kdy jste ještě na FAČR nepůsobil, mohla Vám tato skutečnost uniknout. Předpokládala bych, že na základě tohoto dokumentu bude ČAFH, coby zástupce hráčů, přizvána k diskuzím o budoucí podobě nového Přestupního řádu už na samém začátku. Nestalo se.

Nicméně o nedostatcích v připravované legislativě jsme informovali předsedu FAČR Miroslava Peltu a generálního sekretáře Rudolfa Řepku na osobní schůzce dne 1. března 2016, tedy necelý měsíc před řádným termínem pro odevzdání připomínek. Po vzájemné domluvě jsme jejich soupis odeslali e-mailem generálnímu sekretáři. Bohužel jste ale ani jednu z našich připomínek nereflektovali.

O novém Přestupním řádu jsme zástupce hráčů informovali na členské schůzi ČAFH, která se konala dne 23. března 2016 v nové budově Národního muzea. Sami hráči vyvolali obsáhlou diskuzi a v jejím důsledku dali formou hlasování jednomyslně najevo svůj nesouhlas s aktuální podobou nového Přestupního řádu, především s navrhovanou formou úhrady odstupného.

Vzhledem k tomu, že jste nereagovali ani na tuto skutečnost, přestože jsme na ni upozorňovali jak Vás, tak média, rozhodli se hráči vzít situaci do vlastních rukou a napříč profesionálními kluby uspořádali petici. V tomto mají ze strany ČAFH plnou podporu.

Je mi velice líto, že archy opatřené čitelnými jmény, příjmeními a podpisy více než 400 profesionálních hráčů označujete za anonymní archy s podpisy. Pochopitelně jsem si vědoma toho, že se petice ve smyslu Zákona č. 85/1990 Sb. vztahuje pouze na orgány státní a veřejné moci a FAČR mezi ně nepatří. Nicméně slovo petice má i svůj obecný význam. Nehledě na to, zdali to budeme ve výsledku nazývat peticí nebo například iniciativou, měli byste brát v potaz, že hráči, členové FAČR, tím jasně vyjádřili svůj názor.

Já jejich obavám rozumím. Ostatně sama bych se velice nerada dočkala okamžiku, kdy bych jako předsedkyně hráčské asociace řešila nové případy typu Bosman. Koncept nového Přestupního řádu tuto možnost, bohužel, nevylučuje. Během našeho nedávného setkání se tomu divil i původce celé kauzy Jean-Marc Bosman.

Jean-Marc Bosman a Markéta Haindlová

Ve stejném článku, který jsem zmiňovala v úvodu, uvádíte, že ČAFH odmítá podpořit Vámi pořádané workshopy. Ráda bych věřila tomu, že zde pouze došlo k nepochopení z Vaší strany. Ve zmíněném článku přímo odkazujete na naše stránky, kde právě o těchto workshopech hráče informujeme a připojujeme i aktivní odkaz s pozvánkou. Zřejmě Vám, pane doktore, unikl i můj komentář, ve kterém zmiňuji, že uspořádání workshopů jako aktivitu FAČR kvituji, nicméně vzhledem ke vzniklé situaci to zkrátka nemohu považovat za dostatečné řešení.

Závěrem bych Vám ráda sdělila, že ČAFH je připravena spolupracovat. A to od samého počátku. Ze strany FAČR jsem však snahu o spolupráci na novém Přestupním řádu nezaznamenala. Na přípravu změn jste měli čas od roku 2008, nechápu tedy, proč pořádáte první workshop pro hráče necelý měsíc předtím, než má nový Přestupní řád vejít v platnost. Pokud tady někdo něco zanedbal, Česká asociace fotbalových hráčů to rozhodně nebyla.

Nerozumím ani tomu, jaké jiné cíle než konstruktivní by měla ČAFH sledovat. Záleží nám na tom, aby se Česká republika zařadila mezi vyspělé evropské země a dostála svým závazkům. Doporučovala bych Vám například si důkladně prostudovat autonomní dohodu mezi UEFA, sdružením evropských lig EFPL, Asociací evropských klubů ECA a Světovou hráčkou unií FIFPro, známou též jako „social dialogue“. Dohoda byla podepsána dne 19. dubna 2012. Podpořila ji i Evropská komise. Česká republika měla čas závazky vyplývající z této dohody zapracovat do své legislativy nejpozději do 3 let od jejího podpisu. Táži se tedy, co udělal FAČR pro to, aby byla dohoda naplněna? V tuto chvíli jsme už 1 rok ve skluzu.

Pokud se Vám tento dokument v kanceláři někam ztratil, což by mnohé vysvětlovalo, ráda Vám zajistím kopii. Jak už jsem psala, ČAFH je připravena spolupracovat, a i v této věci Vám velice ráda pomůžu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Markéta Haindlová, předsedkyně ČAFH