Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Nové profesionální hráčské smlouvy od 1.4.2015

To, o co jsme usilovali v České asociaci fotbalových hráčů několik měsíců, se splnilo. Od 1. dubna 2015 budou mít fotbalisti působící v českých soutěžích podepsanou Profesionální hráčskou smlouvu. Co se do ní díky ČAFH mimo jiné podařilo dostat?

 

1. Tři měsíce bez platu ukončí smlouvu

Především jsme jako hráčská asociace vydobyli to, že hráč, který po dobu tří měsíců nedostane od klubu výplatu, se stává volným hráčem. Automaticky po marném uplynutí dodatečné lhůty k zaplacení tím skončí jeho smlouva a bude na hráčské asociaci, aby se řešilo, za jakých podmínek se mu vyplatí peníze. Jako amatér může přestoupit i mimo přestupové období, případně odejít zdarma do zahraničí,“ říká sportovní manažer ČAFH Dominik Rodinger s tím, že pro přestupy v rámci ČR a tudíž skutečně volnému pohybu hráčů, stále brání nesmyslná „specialita“ – tabulkové hodnoty. Na jejich zrušení, případně výrazné úpravy ve prospěch vás – hráčů, již ČAFH pracuje a podala stížnost jak k Evropské komisi, tak k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

2. Osobnostní práva patří hráči

Co se nezměnilo, je skutečnost, že hráči budou nadále OSVČ, což znamená, že budou muset sami platit daně a sociální a zdravotní pojištění. „K výrazné změně v jejich prospěch však došlo v oblasti osobnostních práv. Od 1. dubna 2015 platí, že příslušný hráč může využívat osobnostní práva sám. Jinými slovy, pokud půjde točit reklamu, dostane za ni peníze on a ne klub, jak tomu bylo doteď. Nyní bude záležet jen na hráči, zda některá osobnostní práva smluvně převede na klub,“ vysvětluje předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

3. Co se stane, pokud sestoupíte

V nových Profesionálních hráčských smlouvách se uvádí, že klub má v případě sestupu, nebo vyloučení týmu ze soutěže, právo jednostranně ponížit základní měsíční odměnu hráče, startovné, nebo bonusy až o dohodnutý počet procent. „Je na každém hráči, aby si ve své smlouvě dával pozor na to, jak se v takových případech domluví s klubem. Ono procento totiž záleží na jejich oboustranné dohodě,“ upozorňuje Rodinger.

 4. Povinné přílohy se sankcemi i bonusy

Klub samozřejmě může hráče i nadále potrestat, ale přesný disciplinární řád klubu musí dostat hráč v příloze ke smlouvě, kde musí být výslovně uvedeny důvody, za které může klub hráče sankcionovat. To samé platí o bonusech. Hráč bude mít v prémiovém řádu, který bude přílohou smlouvy, detailně napsáno, za kolik hraje, kolik dostane peněz za body, případně za zisk titulu, i kolik peněz dostane za vítězný zápas mužstvo „do kabiny.“

5. Opci musí odsouhlasit obě strany

Do nové smlouvy se nám podařilo protlačit, že se klub i hráč musí shodnout na uplatnění opce a případném prodloužení smlouvy. Doteď bylo zvykem, že i když hráč chtěl odejít, uplatnil klub opci jednostranně a hráč nemohl dělat nic,“ říká Dominik Rodinger. „V případě, že se strany nedohodnou, je opce neplatná. Konečně bude záviset i na rozhodnutí hráčů, jestli v klubu chtějí, nebo nechtějí zůstat a opci tak využít.