Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Nejnovější studie FIFPro: Depresemi může trpět každý čtvrtý fotbalista

S příznaky depresí a úzkosti se podle nejnovější lékařské studie FIFPro  může vyrovnávat až 26% aktivních profesionálních fotbalistů. U hráčů po skončení kariéry se tento údaj zvyšuje až na 39%. Výzkum vedl dr. Vincent Gouttebarge, šér lékařské divize světové unie profesionálních hráčů FIFPro.

 

V rozporu s představami široké veřejnosti, má život profesionálních fotbalistů své temné stránky,“ uvedl po zveřejnění zprávy dr. Gouttebarge a přidal podrobnosti o tom, jak byl výzkum zpracován.

Studie je první svého druhu s celosvětovým rozsahem. Stává se základem pro mezinárodní fotbalové společenství, aby připravilo a zavedlo vhodné strategie zaměřené na ochranu zdraví profesionálních hráčů.

K alarmujícím výsledkům Gottebarge dodává: „Bývalí hráči uvádějí mnohem častěji, že čelí psychickým problémům než aktivní fotbalisté. Zdůrazňují, že nejrizikovějším období je to, které přichází bezprostředně po ukončení kariéry.“

Tento poznatek potvrzuje celá řada dalších studií, které došly k závěru, že bývalí fotbalisté jsou psychickým nesnázím vystaveni mnohem více než jiné profese, které byly zkoumány.

Studie FIFPro se zaměřila na 300 aktivních a bývalých hráčů ze šesti asociací – Nizozemí, Skotska, Irska, USA, Austrálie a Nového Zélandu. S použitím obecně uznávaných a ověřených dotazníků se hodnotily různé faktory – psychické vyčerpání, syndromy vyhoření, nízkého sebevědomí, deprese a úzkosti až po zkušenosti se špatnou životosprávou – konzumací alkoholu, kouřením a problémy s nezdravým stravováním.

Dva bývalí profesionální fotbalisté z Nového Zélandu Chris Jakson a Jonny Walker souhlasili s tím, že se svým bojem s psychickými problémy svěří.

Hlavní výsledky a fakta u aktivních profesionálních fotbalistů:

-          studie se zúčastnilo 180 aktivních fotbalistů, z nichž 60% v době průzkumu hrálo nejvyšší soutěž v dané zemi

-          26% z nich oznámilo, že trpí depresemi/úzkostí a špatnými stravovacími návyky

-          19% uvedlo problémy s konzumací alkoholu

-          3% z nich trpí nízkým sebevědomím

-          7% z nich kouří

-          5% se svěřilo s příznaky vyhoření a 10% uvedlo příznaky vyčerpání

 

Hlavní výsledky a fakta u bývalých profesionálních hráčů

-          studie se zúčastnilo 121 bývalých fotbalistů, z nichž 65% po většinu kariéry hrálo v nejvyšší soutěži v dané zemi

-          39% z nich oznámilo, že trpí depresemi/úzkostí

-          42% trpí špatnými stravovacími návyky

-          32% uvedlo problémy s konzumací alkoholu

-          5% z nich trpí nízkým sebevědomím

-          12% z nich kouří

-          15% se svěřilo s příznaky vyhoření a 18% uvedlo příznaky vyčerpání

 

„Po ukončení pravidelné intenzivní fyzické činnosti přicházejí fotbalisté o pravidelný režim svého života, omezují kontakty a vztahy se svými trenéry a spoluhráči a potřebují najít místo v „běžné“ společnosti a získat novou práci. Následkem toho v tomto období je velice pravděpodobné, že budou trpět psychickými problémy,“ uvedl k závěrům této části studie dr.Goutenbarge.

 

Psychické problémy u fotbalistů přestávají být tabu

FIFPro doufá, že skutečnost, že je nyní vědecky dokázáno, že výskyt psychických nemocí u fotbalistů je rozšířený a je vyšší než u jiných profesí, zvýší povědomí o tomto problému a jeho celospolečenské  vnímání. Toto téma přestává být tabu a to umožní dalším fotbalistů zbavit se obav, pokud se rozhodnou se svými problémy svěřit.  Budou moci být nalezeny optimální způsoby, jak těmto nesnázím čelit.

Studie odhalila řadu faktorů, které ke stresu a depresím u fotbalistů vedou. Jsou jimi dlouhodobá zranění (tréninkové a herní výpadky po dobu delší než čtyři týdny), operace, tragické rodinné události (úmrtí v rodině) a vztahy s trenéry a spoluhráči. Všechny tyto důvody byly uváděny samotnými fotbalisty.

180 fotbalistů, kteří se studie účastnili, uvedlo 174 vážných zranění, z nichž 31% se týkalo kolen a 12% kotníků. 17 procent hráčů mělo tři a více vážných zranění. K tomu tito fotbalisté nahlásili také 170 chirurgických zákroků, z nichž se více než polovina rovněž týkala kolen nebo kotníků.

Minimálním standardem toho, čeho musíme dosáhnout, musí být to, že o těchto problémech musí hráči vědět. Mít jasné povědomí o tom, jakým zdravotním rizikům, fyzickým i duševním, během kariéry mohou čelit,“ uzavírá závěry studie dr. Gouttbarge.

Foto a zdroj: FIFPro