Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Na konferenci v Ravellu se řeší naléhavé problémy profesionálních hráčů

V italském Ravellu v tomto týdnu probíhá první ročník programu pro mezinárodní sportovní právo a spravedlnost (SPLC), kterého se účastní zástupci FIFA, UEFA, ECA a dalších mezinárodních sportovních organizací. Na programu jednání jsou aktuální problémy. Mezi přednášejícími je i předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Konference se koná pod vedením prof. Michela Colucciho, který v minulosti působil v arbitrážní komisi FIFA. Přední odborníci na sportovní právo posuzují aktuální mezinárodní fotbalové předpisy a nejnovější precedenty CAS a FIFA. Přinášíme vám první informace o průběhu konference.

 

Omar Ongaro (FIFA) o problematice zadržování transfer karet

Velmi závažnou problematiku, která se dotýká práv hráčů, zahrnovala přednáška Omara Ongara, zástupce FIFA. Přítomné informoval o tom, jak FIFA pomáhá novému klubu získat transfer kartu a jak poskytuje tzv. provizorní registraci.

S problémy se zadržováním transfer karet se ČAFH setkává velice často, proto jsou pro nás právě tyto informace velice důležité,“ uvedla k tomuto bodu Markéta Haindlová.

V další části svého vystoupení Ongaro vysvětlil podstatu a mechanismus tréninkových kompenzací, jejichž účelem je nahradit klubům, které hráče vychovaly, náklady spojené s touto výchovou -  na rozdíl od solidárního příspěvku, který se hradí v souvislosti s přestupy hráče.

Dalším závažným tématem této přednášky bylo tzv. vlastnictví hráčů třetími osobami, tedy agenty a sportovními agenturami, které se zapojují do finančních transakcí a umožňují přestupy. Tyto vztahy mohou být pro hráče velice rizikové a FIFPro proti nim dlouhodobě vystupuje a podporuje plán UEFA zakázat registraci fotbalistů ve vlastnictví třetí strany ve svých soutěžích, v případě, že FIFA tuto praxi nezakáže v celosvětovém měřítku.

 

Walter Palmer (UniGlobal Union, EU Athletes) o významu hráčských asociací

Water Palmer ve své přednášce vyzdvihl nezbytnost hráčských asociací, které jsou jediným nezávislým zástupcem profesionálních hráčů, jejich odborovou organizací. Musí se do ní zapojit samotní hráči a aktivně se na ní podílet.

O tomto významu mluvil také na své nedávné návštěvě Prahy výkonný ředitel hráčské asociace NHL Donald Fehr.

„V počátcích jakékoliv sportovní hráčské asociace je nejdůležitější, aby se hráči navzájem poznali, setkávali se a přesně se věděli, čeho mohou v rámci místních zákonů dosáhnout a čeho ne. Jak mohou vyjednat zlepšení svých pracovních podmínek a stanovit si, čeho chtějí dosáhnout a jakým způsobem to udělat. Toto rozhodnutí musí udělat hráči. Musí to být oni, kdo se do činnosti asociace zapojí a uvědomí si svoji sílu,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru pro ČAFH, na jejíž pozvání do Prahy zavítal.

 

Další informace o programu jednání v Itálii najdete na stránkách www.slpc.eu.