Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Markéta Haindlová přednášela v Ravellu o sociálním dialogu

Marketa-Haindlova.jpg
25.12.2014

V italském Ravellu v minulém týdnu proběhl první ročník programu pro mezinárodní sportovní právo a spravedlnost (SPLC), kterého se zúčastnili zástupci FIFA, UEFA, ECA a dalších mezinárodních sportovních organizací. Na programu jednání byly aktuální problémy sportovního práva. Mezi přednášejícími byla i předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Markéta Haindlová se ve své přednášce zabývala sociálním dialogem ve fotbalovém prostředí. Mluvila o problematice zavedení pracovně-právních vztahů. Upozornila na dohodu, kterou uzavřelo FIFPro, ECA, EPFL a UEFA a která ukládá národním fotbalovým svazům, aby profesionální hráči byli zaměstnanci a byla jim na základě toho poskytována náležitá právní ochrana.

S touto naléhavou problematikou se musí vypořádat také fotbal v České republice. V lednu 2014 proběhlo setkání zástupců FAČR, ČAFH a LFA, jehož výsledkem byla shoda zúčastněných na vypracování standardní profesionální hráčské smlouvy, která bude splňovat požadavky stanovené právě touto dohodou. Tato standardizovaná profesionální smlouva bude připravena do konce tohoto roku tak, aby mohla být aplikována od následující sezony.

V další části programu vystoupil Mario Gallavotti, ředitel právního oddělení italské fotbalové asociace a rozhodce FIFA Komory pro řešení sporů. Ve své přednášce seznámil účastníky konference s problematikou smluvních ujednání ohledně jednostranného ukončení smlouvy a náhrady škody.

Několik takových případů řešila naše hráčská asociace v nedávné době v průběhu jarní sezony, popsané postupy jsou pro to pro nás nesmírně cennou informací a zkušeností,“ uvedla k tomu předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

V dalším průběhu vystoupil také Walter Palmer  z UniGlobal Union a EU Athletes, který mluvil o nejnovějších zprávách v oblasti boje s dopingem, představil zákoník WADA a hlavní změny, které v něm byly zavedeny.