Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Koronavirus - doporučení FIFPro

covid-19 virus.jpeg
12.03.2020

FIFPro vydalo doporučení týkající se Koronaviru, které je určeno profesionálním fotbalovým hráčům, a navrhuje členským asociacím, a tedy i ČAFH, aby s ním hráče seznámily. Toto doporučení pochází od švýcarské hráčské asociace a je zaměřené na omezení šíření Koronaviru. ČAFH touto cestou poskytuje doporučení FIFPro fotbalistům hrajícím na území České republiky, ale i českým hráčům působícím v zahraničí, a žádá je o jejich dodržování.

FIFPro doporučuje:

 1. Nepít ze stejné lahve s vodou během zápasu či tréninku, vždy mít svou vlastní lahev s vodou. Nevyměňovat si ručníky, župany, ani jiné předměty, s ostatními hráči.
 2. Vyvarovat se konzumaci jídla v šatně.
 3. Nechávat své osobní věci a oblečení v tašce, neponechávat je volně ležet v šatnách a hromadných koších (na prádlo atd.).
 4. Papírové kapesníky a jiné použité věci, jako jsou náplasti, obvazy atd., ihned vyhoďte do příslušných uzavíratelných nádob.
 5. Umývejte si ruce tak často, jak jen to je možné. Mytí rukou a dezinfekce jsou velmi důležité pro prevenci. Ruce si umývejte po dobu nejméně 20 sekund a poté je důkladně opláchněte a osušte jednorázovým ručníkem. Pokud nemáte k dispozici mýdlo a vodu, použijte dezinfekční prostředek na ruce na bázi 60 % alkoholu.
 6. Při použití veřejné toalety byste se neměli dotýkat kohoutku před i po mytí rukou. K otevření kohoutku použijte jednorázový ručník.
 7. Nedotýkat se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 8. Zakrývat si ústa a nos kapesníkem – nejlépe jednorázovým – nebo rukou.
 9. Hráči, kteří před i během tréninku vykazují zjevné příznaky respiračního onemocnění, musí okamžitě opustit zbytek týmu a být, pokud možno, v izolaci. Rovněž musí informovat klubového lékaře, který, pokud to bude třeba, učiní další kroky.
 10. Informovat hráče z týmu a funkcionáře klubu, pokud dojde k jakémukoliv kontaktu, ať už osobně či v rámci rodiny, s osobami, které se vrátily z rizikových oblastí nebo z karantény nebo byly pozitivně testovány na koronavirus, a v neposlední řadě pak pokud byl v rizikové oblasti sám hráč.

Následující doporučení FIFPro považuje za důležitá:

 1. Kluby nainstalují automatické dávkovače s adekvátními dezinfekčními a čisticími prostředky v šatnách a na toaletách.
 2. Kluby zajistí, aby stoly, lavice, židle, věšáky, podlahy, kohoutky, kliky, sprchy a toalety byly pravidelně dezinfikovány dezinfekčními prostředky na bázi chloru, rozpouštědel, 75 % ethanolu, kyseliny octové nebo chloroformu.
 3. Kluby zajistí omezení přítomnosti osob v šatně. Přítomny mohou být pouze osoby oprávněné.
 4. Ligová fotbalová asociace a kluby by měli omezit přístup na hřiště. Pokud to bude možné, přístup bude mít jen personál, jehož přítomnost je nezbytně nutná k uskutečnění tréninku nebo zápasu.
 5. Kluboví lékaři profesionálních týmů musí věnovat zvláštní pozornost anamnéze, objektivnímu a důkladnému vyšetření, a především měření teploty před každým tréninkem a ošetřováním ran před každým zápasem u všech osob, včetně personálu.
 6. Kluby musí předem zkontrolovat hygienické podmínky ve všech šatnách, včetně šaten hostujícího týmu, rozhodčích a podavačů míčů, jakož i místnosti určené pro dopingové testy.
 7. Kluboví zdravotníci se musí aktivně podílet na organizaci výjezdů, a to zajištěním nejlepších možných přepravních podmínek pro tyto výjezdy, zejména zvážit možné ochranné prostředky pro preventivní účely, a tyto podmínky musí být zajištěny po celou dobu výjezdu.
 8. Kluby musí zajistit, aby zdravotnický personál, lékaři a maséři, kteří jsou v neustálém kontaktu s hráči, současně nevykonávali práci či jiné aktivity, které by mohly přispět k nákaze.
 9. Je vhodné vyhnout se přítomnosti médií v šatnách před zápasem i po zápase.

Obzvláště důležité je, aby byly všechny kluby dobře informovány o aktuálních postupech a věděly jak reagovat na Koronavirus, a mohly tak hráčům poskytnout podstatné a užitečné informace.