Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Hráčský agent musí mít licenci registrovaného zprostředkovatele FAČR!

S ohledem na zprávy, které se v poslední době objevily v médiích, a informace, které se k nám dostávají od samotných hráčů, cítíme jako hráčská asociace povinnost upozornit své členy a další fotbalisty na rizika hrozící v souvislosti s hráčskými zprostředkovateli a agenty.

Dle předpisů Fotbalové asociace České republiky musí pro výkon zprostředkovatelské činnosti získat osoba, která chce takovou činnost vykonávat, licenci registrovaného zprostředkovatele FAČR. Kluby a hráči jsou pak oprávněni při uzavírání transakcí, do nichž jsou zprostředkovatelé zapojeni, využít pouze služeb takových registrovaných zprostředkovatelů, a to navíc pouze na základě platně uzavřené, účinné a zaregistrované smlouvy o zastupování. To vše vyplývá ze Zprostředkovatelského řádu FAČR.

Avšak v případě, že hráč využije služeb zprostředkovatele, který není registrován FAČR, hrozí mu dle §69b Disciplinárního řádu FAČR za porušení Zprotředkovatelského řádu potrestání pokutou až do výše 500.000,- Kč a navíc i fotbalově prospěšnou činností.

Rádi bychom proto touto cestou apelovali na všechny fotbalisty, kteří spolupracují nebo se chystají spolupracovat s fotbalovým zprostředkovatelem, aby si v dostatečné míře ověřili, zda osoba, se kterou hodlají uzavřít nebo již uzavřeli smlouvu o zastupování, skutečně disponuje příslušnou licencí a je registrována u FAČR. Možností jak si potřebné informace opatřit je hned několik.

Předně můžete samozřejmě žádat předložení licence opravňující zprostředkovatele vykonávat činnost. Rovněž je třeba vědět, že seznam registrovaných zprostředkovatelů FAČR je k dispozici na internetových stránkách fotbal.cz na odkazu zde. Pokud v něm zprostředkovatel ani společnost, kterou zastupuje, nefiguruje, jedná se o jasný varovný signál. Dalšími variantami je pak třeba diskuze se spoluhráči nebo zástupci klubu, kterým můžete důvěřovat a kteří mají se zprostředkovateli zkušenosti a mohou vám dát doporučení.

V neposlední řadě pak samozřejmě kdykoliv můžete kontaktovat přímo Českou asociaci fotbalových hráčů na emailových adresách info@cafh.cz nebo sekretariat@cafh.cz, případně se obrátit na sportovního ředitele ČAFH Pavla Haška na telefonním čísle +420 777 244 154. Pokud budete potřebovat návrh smlouvy o zastupovaní zkontrolovat nebo prodiskutovat obsah smlouvy, která již byla uzavřena, jsme vám samozřejmě rovněž plně k dispozici!

Máte-li jakékoliv pochybnosti, neváhejte situaci řešit!

Vy hrajete, my se staráme!