Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFPro požaduje změny v transferovém systému

Člen Výkonného výboru FIFPro Mads Øland vyslovil na Sportovním fóru Evropské unie v Litvě obavy celosvětové federace profesionálních fotbalistů FIFPro ohledně transferového systému: “Pokud má být transferový systém zachován, musí být zjištěna vyváženost moci mezi kluby a hráči.

V pondělí 30. září a úterý 1. října pořádá Evropská unie každoroční Sportovní fórum, které je klíčovou součástí dialogu mezi evropskými institucemi a sportovním hnutím. Hlavní stakeholdři zejména z fotbalového světa – FIFA, UEFA, EPFL, ECA a FIFPro se účastnili panelové diskuse, která navázala na nedávnou nezávislou studii transferových systémů hráčů, kterou financovala Evropská komise.

Člen Výkonného výboru FIFPro Mads Øland, který v diskusním panelu reprezentoval hráčské asociace, promluvil o trvajícím porušování práv hráčů a vyzval ke změnám v transferovém systému: “Jednání, která proběhla v roce 2001, měla za cíl etablovat rovnováhu mezi právem Evropské unie, právy fotblistů jako zaměstnanců a specifičnost fotbalových soutěží. Přestupová pravidla FIFA a jejich aplikace v praxi však dodnes stále brání hráčům v jejich svobodě pohybu a kariéra většiny fotbalistů je tak vydána na milost a nemilsot jejich zaměstnavatelů. Tréninkové kompenzace, které porušují rozhodnutí v případu Bernard, nereciproční kalkulace kompenzací v případě porušení smlouvy nebo svévolné prodlužování ochranné lhůty představují jen několik způsobů, jak je záměrně omezována svoboda pohybu hráčů.

Právní jistota smluv v evropském fotbale je ohrožena. Hráči po celé Evropě se každý den potýkají se nevyplácením mezd, jsou izolováni od týmu a nuceni trénovat sami. Má-li být transferový systém zachován, musí být vytvořena rovnováha moci mezi kluby a hráči.

Skutečnost, že Evropská unie uspořádala tento diskusní panel, ukazuje na naléhavost reformy transferových pravidel – nejen pro subjekty ve fotbalovém prostředí ale také pro Evropskou unii. FIFPro je přesvědčeno, že transferový systém musí být uveden do souladu s acquis communautaire. “Dvě nedávné studie uznané Evropskou unií potvrdily naše obavy ohledně neslučitelnosti pravidel fotbalu s právem Evropské unie. FIFPro je připraveno zapojit se do dialogu s fotbalovými stakeholdery a Evropskou komisí a vyvolat nezbytné změny. Aby však takové změny mohly být úspěšné, musí všichni stakeholdeři přijmout fakt, že takové reformy musí být provedeny při plném zohlednění práva Evropské unie a že musí následovat náležitý dialog s Evropskou komisí a v rámci Evropského výboru pro odvětvový sociální dialog,” upozornil Øland.

Øland připomněl zástupcům vlád a evropských institucí, že důsledky těchto neadekvátních transferových pravidel sahají daleko za hranice fotbalu: “Ze zprávy FIFA Transfer matching system víme, že nejméně 28% z plateb spojených s mezinárodními přestupy dostávají agenti. Víme, že ve fotbale stále narůstá vlastnictví třetích osob. Ve studii Černá kniha východní Evropy FIFPro ukázalo, jak nedostačující pracovněprávní standardy ve východoevropských klubech a ligách vedou k ovlivňování zápasů. Musíme si uvědomit a znepokojit se nad tím, že tyto faktory fotbalu nejen škodí, ale navíc přitahují kriminální aktivity. Fotbal se musí těmto výzvám systémově postavit. Musíme zlepšit úroveň řízení a úspěšně regulovat fotbalové odvětví, a ne omezovat svobodu jednotlivých hráčů.

zdroj: FIFPro