Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFPro a Supporters Direct podepsali Memorandum o porozumění

Evropská sekce FIFPro a Supporters Direct (SD Europe) dnes podepsali Memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím uznávají, že přichází čas, kdy by měli hráči a jejich příznivci stát na jedné straně a zdůraznit svůj společný zájem na tom, aby byl fotbal více stabilní, trvale udržitelný a lépe řízený.

Obě strany přiznávají, že výzvy, jimž čelí evropský fotbal, působí na hráče i fanoušky sice rozdílným, avšak stejně vážným způsobem. Hráči se ocitají i na několik měsíců bez mzdy nebo se stávají oběťmi platební neschopnosti svých klubů. Fanoušci jsou pak nuceni sledovat, jak jejich kluby mizí nebo se mění k nepoznání.

Memorandum porozumění obsahuje následující cíle:

  • přispět ke zlepšení správy věcí veřejných a udržitelného financování profesionálního fotbalu v Evropě,
  • podporovat zapojení hráčů a příznivců do rozhodování a tvorby rámcové politiky,
  • čelit sociálním problémům ovlivňujícím vztahy mezi příznivci a hráči jako jsou diskriminace, násilí a nenávistné projevy,
  • koumat společné zájmy ve fotbale jako  kulturním statku a ekonomickém produktu, včetně vysílání, vlastnických práv, nových médií, apod. a
  • přispět k pokračujícímu boji proti ovlivňování výsledků zápasů a dalším hrozbám, které ovlivňují integritu fotbalu.

Spolupráce bude dále pokračovat prostřednictvím společných akcí a uvedením společné publikace v prosinci 2013. Na akcích, při nichž nebudou chybět zástupci zainteresovaných fotbalových subjektů, se bude diskutovat o vztahu fanoušků a hráčů s jejich kluby. Konkrétně zde budou diskutovány nároky hráčů na to, aby mohli vykonávat své povolání čestně a bez rizika. Co se příznivců týče, budou probírány možnosti jejich zapojení do vlastnické struktury a rozhodovacích procesů v klubech.

Theo van Seggelen, generální sekretář FIFPro, k tomu uvádí: „Hráči i fanoušci sdílí nejen zájem o fotbal jako hru, ale také o fotbal jako finančně udržitelné a dobře řízené průmyslové odvětví. Jsme svědky toho, že v mnoha oblastech mají krátkodobé korporátní zájmy přednost před hráči a fanoušky, a tím ohrožují dlouhodobou stabilitu a integritu hry. Prostřednictvím této spolupráce dvou klíčových stran budeme prosazovat vyváženější fotbalové odvětví.

Ředitel SD Europe, Antonia Hagemann, dodává: „Příznivci na tribunách a hráči na hřišti vytvoří společně jednotnou identitu, která dělá fotbalové kluby jedinečnými. Společně budou sdílet zájem na tom, aby byly problémy ve fotbalovém prostředí řešeny. A právě toho chceme docílit naší spoluprací s evropskou sekcí FIFPro.

O Supporters Direct Europe

SD Europe je organizace, která pomáhá skupinám příznivců dosahovat formálního zapojení ve svých klubech a asociacích a rozvíjet fanouškovské vlastnictví fotbalových klubů. SD Europe také radí klubům v oblasti vlastnictví a řízení. Spolupracuje s fotbalovými svazy, ligami a UEFA. V současné době je aktivní ve více jak 20 evropských zemích.

O evropské sekci FIFPro

Evropská sekce FIFPro je asociace fotbalových hráčů, která sdružuje více než 20 000 profesionálních fotbalistů patřících pod 29 národních svazů.

zdroj: FIFPro