Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFA A FIFPro spustí fond pro ochranu hráčů při neplacení odměn

ijhdigykuvp1dtkmcxvu.jpg
14.02.2020

Světová fotbalová federace FIFA a Světová hráčská unie FIFPro dosáhly dohody o zřízení Fondu FIFA pro fotbalové hráče (FIFA FFP), jehož cílem je poskytovat finanční podporu hráčům, kterým nebyly vyplaceny dohodnuté odměny ze strany klubů a nemají šanci je s ohledem na okolnosti obdržet.

FIFA vyčlenila pro fond do roku 2022 16 milionů amerických dolarů, přičemž tyto finanční prostředky budou rozděleny následovně, 3 miliony USD byly alokovány na rok 2020, částka 4 miliony USD bude využita shodně v letech 2021 a 2022 a dalších 5 milionů USD bylo vyčleněno na tzv. zpětnou ochranu hráčů, tj. na odměny za období od července 2015 do června 2020.

Několik nedávných zpráv včetně globální zprávy o zaměstnanosti, kterou v roce 2016 nechávalo zpracovávat FIFPro, svědčí o narůstajícím množství případů, kdy dochází k prodlení a neplacení odměn hráčům ze strany klubů. ČAFH z vlastních zkušeností bohužel může potvrdit, že ani Česká republika není v tomto ohledu výjimkou.

V roce 2019 FIFA revidovala svůj disciplinární řád, ve kterém posílila právní úpravu související s neplacením odměn, zejména v situacích, kdy se objevují tzv. sportovní nástupci klubů, které dluží peníze. Princip je jednoduchý, pod velmi podobným názvem je s cílem vyhnout se placení odměn po splatnosti vytvořen nový klub, který přebere jen některé (pro něj výhodné) závazky klubu, který účelově vyhlásí bankrot.

Dohoda obou fotbalových organizací předpokládá zřízení jakéhosi monitorovacího výboru složeného ze zástupců FIFA a FIFPro, který bude zpracovávat, posuzovat a jednat o žádostech o granty z FIFA FFP. I když poskytnuté granty nepokryjí celou částku dlužných odměn, fond by měl posloužit jako důležitá záchranná síť.

Prezident FIFA Gianni Infantino výše popsanou iniciativu přivítal a uvedl: „Tato dohoda a náš závazek pomáhat hráčům v obtížné situaci ukazují, jak interpretujeme naši roli řídícího orgánu světového fotbalu. Jsme zde mimo jiné i proto, abychom oslovili ty, kteří to v rámci fotbalové komunity potřebují. Všechno to začíná hráči, kteří jsou v naší hře klíčovými postavami.“

Také prezident FIFPro Philippe Piat o fondu řekl pár slov: „V posledních pěti letech zkrachovalo více než 50 klubů ve 20 zemích, což stovky fotbalistů vrhlo do nejistoty a útrap. Tento fond bude poskytovat cennou podporu těm hráčům a rodinám, které to nejvíce potřebují. Mnoho ze zmíněných klubů vyhlásilo bankrot, aby se vyhnulo placení dlužných odměn, a pak znovu vzniklo v podobě nového nástupnického klubu. FIFPRO již dlouho bojuje proti této bezohledné praxi a děkuje tímto FIFA za pomoc v tomto boji a úpravu Disciplinárního řádu.“

Dle sdělení FIFPro musí hráč, který o grant žádá, prokázat absolutní nemožnost získat odměnu od klubu, a to na základě rozhodnutí rozhodčího orgánu nebo soudu. Ani zdaleka tedy nebude možné o podporu požádat pouze v případě, že nebudou peníze uhrazeny na základě první výzvy. Žádosti o odškodnění, které budou výborem složeným ze zástupců FIFA a FIFPro posuzovány zpravidla jednou ročně, budou muset obsahovat veškerou dokumentaci a důkazy související se sporem hráče s klubem a především odpovídající rozhodnutí.

Celý mechanismus začne fungovat 1. července 2020 a Česká asociace fotbalových hráčů je připravena svým členům s podáním žádostí pomoci a poskytnout veškerý právní servis.