Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

ČAFH brání poškození svého jména

IMG_9231a-1024x513.jpg
25.12.2014

Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) čelila v minulém týdnu skrze svou předsedkyni Markétu Haindlovou několika závažným obviněním ze strany šesti bývalých a současných profesionálních fotbalových hráčů. Vzhledem k vážnosti celé situace se vedení ČAFH rozhodlo pro právní kroky spojené s ochranou dobrého jména a pověsti asociace.

 

ČAFH obvinění vyvrátila

Argumenty šestice fotbalistů byly ze strany ČAFH vyvráceny neprodleně v médiích v reakci na vystoupení zmíněných hráčů. Ti si postěžovali zejména na neinformovanost o hospodaření ČAFH, na neinformovanost členů asociace, na samotnou podstatu asociace a také na nečinnost předsedkyně Haindlové.

 

“Zarazilo nás, proč hráči nepřišli probrat své problémy nejprve s asociací, ale celou záležitost začali řešit přes média. Dveře mají otevřené. Bohužel se aktivně na chodu asociace nepodíleli a ani své připomínky nikdy nevznesli,”  konstatoval člen výkonného výboru Vladimír Šmicer.

 

V jednoduchém přehledu najdete vysvětlení sporných bodů ze strany asociace:

Neinformovanost o hospodaření

 • Finance ČAFH schvaluje členská schůze a jsou pravidelně předkládány FIFPro, které provádí kontrolu. Bez tohoto kroku by asociace nedostala dotace z FIFPro.
 • Účetnictví je kdykoli pro členy na vyžádání k dispozici.
 • Členové byli naposledy informování na schůzi 15. 5. 2014 o hospodaření za rok 2012 (pozn. hospodaření za 2013 bude vyúčtováno v 07/2014)

 

Neinformovanost členů o činnosti, údajně nikdo nevidí výsledky

 • „Je otázkou, kdo je to ten nikdo, protože pan Pešír a spol se pasovali do role mluvčích nespecifikovaného počtu hráčů, navíc k tomu nemají žádný mandát,” uvedla předsedkyně ČAFH Haindlová
 • Pravidelně informujeme o možnostech, službách, činnosti, a novinkách na webu ČAFH a sociálních sítích.
 • Pravidelně odesíláme elektronické newslettery (pozn. ne všichni členové sdělí svoji emailovou adresu)
 • Vedení asociace je k dispozici na e-mailech a telefonech, hráči mají možnost kdykoli včetně víkendů a večerů. Aktivní členové jsou v častém kontaktu s asociací.
 • Osobně navštěvujeme kluby a hráče. Hráči také dochází velmi často, prakticky denně, do kanceláře.

 

Neinformovanost o smyslu a potřebě asociace pro hráče

 • Předsedkyně asociace uvádí: „V zahraničí je nepředstavitelné, že by hráčská asociace neexistovala. Moje španělská kolegyně, advokátka na sportovní právo, se zakuckala u oběda, když jsem jí řekla, že v Česku fungujeme teprve pár let. Nezbytnost hráčské asociace z vlastní zkušenosti potvrdí i čeští hráči se zkušenostmi ze zahraničí.”
 • Účel a fungování ČAFH je komunikován zejména při návštěvách klubů a na individuálních schůzkách s hráči.
 • Informace jsou samozřejmě na oficiálním webu asociace.
 • „ČAFH funguje podobně jako lékárnička pro hráče. Jejím úkolem je poskytnout prostředky k vyléčení zranění. Dokud je hráč zdravý, neví ani, že ji má doma, ale je velmi rád, když ví, kde ji najde ve chvíli, kdy se zraní. Takto lze přirovnat hráčskou asociaci,” doplňuje Markéta Haindlová.

 

Ve kterých klubech byla předsedkyně Haindlová?

 • Přiznávám, že jsem nehrála v žádném fotbalovém klubu – jako ženu mě do mužstva nikdy nechtěli,” reaguje na výtku Markéta Haindlová a dodává: “ČAFH nerovná se Haindlová, návštěvy klubů má na starosti sportovní manažer, což byl v minulosti právě Tomáš Pešír. Pokud o asociaci nikdo neví, tak je otázkou, co vlastně při návštěvách 13 klubů dělal.”
 • Současným sportovním manažerem je Dominik Rodinger, který je v pravidelném kontaktu s hráči a členy.

 

Odstranění tabulkových hodnot

 • Tabulkové hodnoty jsou v rozporu s právem Evropské unie a legislativou FIFA, a proto ČAFH podala stížnost k Evropské komisi.
 • Otázka tabulkových hodnot je také opakovaně na programu jednání Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR.

 

Pozvánka pro Pavla Nedvěda

ČAFH se zároveň rozhodla oficiální cestou požádat o schůzku Pavla Nedvěda, který byl v médiích spojován s protestující skupinou hráčů. Vedení hráčské asociace chce Pavlu Nedvědovi poskytnout veškeré podklady a informace pro objektivní posouzení celé záležitosti.

„Myslíme si, že Pavel Nedvěd mohl pracovat pouze s informacemi z jedné strany. Velmi rádi bychom mu na oficiální úrovni všechno vysvětlili, poreferovali o aktivitách asociace a také o transparentním hospodaření s financemi, kterými asociace disponuje. Doufáme, že naše pozvání na oficiální schůzku přijme a vše si vysvětlíme,” uvedla k pozvání Nedvěda do Prahy předsedkyně ČAFH Haindlová.

 

FIFPro stojí za vedením v čele s Haindlovou

Postavení ČAFH podpořila také celosvětová federace profesionálních fotbalistů FIFPro, pod kterou česká hráčská asociace spadá. FIFPro ústy generálního sekretáře Theo van Seggelena výjádřilo současnému vedení plnou podporu, zároveň také v oficiální dopise doložilo aktivitu, kterou ČAFH pro českého fotbalisty vykonává, a to včetně zahraničních cest předsedkyně Haindlové, které byly rovněž napadány.

„FIFPro nám vyjádřilo plnou podporu, za což moc děkujeme. S mezinárodní hráčskou organizací spolupracujeme velice úzce. To je nutně spojeno s častou účastí na nejrůznějších konferencích a seminářích v zahraničí. Zkušenosti a poznatky nám ale velmi výrazně pomáhají v každodenní činnosti, kdy pomáháme hráčům a hájíme jejich práva,” uvedla Markéta Haindlová.

 

Trestní oznámení pro pomluvu

Jméno hráčské asociace bylo v minulém týdnu spojeno s několika závažnými nařčeními. Proto se vedení ČAFH po pečlivém posouzení celé situace a po konzultaci s mateřskou mezinárodní hrářskou asociací FIFPro, rozhodlo pro ochranu dobrého jména a činnosti asociace zvolit právní cestu. Ve věci podání trestního oznámení na pana Tomáše Pešíra, který se pasoval do role mluvčího protestujících fotbalistů a podle názoru právníka poškodil asociaci nejvíce, bude ČAFH zastupovat advokát JUDr. Petr Balcar.

 

„Výroky, které pan Pešír pronesl v médiích podle mého názoru naplňují ustanovení § 184 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), která upravuje přečin pomluvy,” uvedl advokát a člen výkonného výboru ČAFH Václav Červený.

„Všechna nepravdivá tvrzení jsem již v minulém týdnu v médiích vyvrátila. Přesto v asociaci cítíme, že bylo jméno hráčské asociace poškozeno, a to nemůžeme nechat jen tak,”  řekla předsedkyně asociace Markéta Haindlová. „Žádné neprůhledné hospodaření neexistuje, účetnictví podléhá auditu FIFPro a další nezávislé společnosti, zahraniční cesty jsou součástí naší práce a s hráči, kteří mají o asociaci zájem standardně komunikujeme a každý den jim pomáháme řešit to, co potřebují,” dodává Haindlová.

 

Švancara, Kovář a Fenin se postavili za vedení ČAFH

Podporu České asociaci fotbalových hráčů vyjádřili i současní ligoví hráči. Za vedení a předsedkyni Markétu Haindlovou se postavil například brankář útočník Teplic Martin Fenin, příbramský útočník Petr Švancara či brankář Slovanu Liberec Přemysl Kovář.

Petr Švancara, útočník, 1. FK Příbram

Přemysl Kovář, brankář, FC Slovan Liberec

Martin Fenin, útočník, FK Teplice

„Asociace mi pomohla, stála za mnou, když ode mě dali všichni ruce pryč. Pomohla mi, abych mohl zase znovu hrát, mám s ní jen ty nejlepší zkušenosti.”

Pracujeme na dalším rozvoji asociace

V příštích několika měsících čeká na členy asociace a všechny fotbalové hráče několik zajímavých akcí, které ČAFH připravila.

Pracujeme na přípravě letního kempu pro nezaměstnané hráče. Je určen zejména pro profesionální hráče, aby měli přípravu a mohli najít angažmá. Letos se koná od 23.6. do 4.7. v Praze a povede ho trenér Verner Lička,” uvedl člen vedení asociace Vladimír Šmicer.„Také letos jsme hrdým partnerem Poháru Josefa Masopusta a začínají se objevovat první zájemci o studium sportovního managementu pro profesionální fotbalisty od FIFPro, to nás velmi těší,”dodal Šmicer.

„Pracujeme nejen na zkvalitnění komunikace uvnitř asociace, směrem k členům, ale i k hráčům, kteří ještě členy nejsou. Připravujeme více kontaktních akcí, kde se s hráči reálně setkáme. Věříme, že to napomůže zvýšení povědomí o činnosti asociace,”konstatoval sportovní manažer ČAFH Dominik Rodinger. 

„Všechny připomínky a výtky si bereme k srdci. Určitě nechceme tvrdit, že všechno děláme nejlépe na světě, rozhodně je pořád co zlepšovat,”říká předsedkyně ČAFH Haindlová.